Кафедра ЗВ ТНТУ

Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

Спеціальності кафедри:
Бакалавр — 131 Прикладна механіка, 6.050504 «Зварювання»;
Магістр — 131 Прикладна механіка із спеціалізацією
“Технології та інжиніринг в зварюванні”
Доктор філософії — 131 Прикладна механіка, 132  Матеріалознавство

Завідувач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва:
Підгурський Микола Іванович, д.т.н., професор

Адреса:
кафедра ЗВ ТНТУ, вул. Руська, 56, Тернопіль, 46001
Телефон: внутрішній 4020,
зовнішній телефон  +38 – 0352 – 51-97-00 – 4020
(в тональному режимі набрати внутрішній номер 4020)
E-mail: kaf_zv@tu.edu.te.ua
Facebook: https://www.facebook.com/KafZVTNTU/

Розміщення: Корпус ТНТУ № 3, вул. Федьковича, 9

©Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; © Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва; © Лазарюк В., Синчишин В.
15.08.2019 р.