zv.tntu.edu.ua

Кафедра технології і обладнання зварювального виробництва

Спеціальності кафедри:

Бакалавр — 131 Прикладна механіка, 6.050504 «Зварювання»;
Магістр — 131 Прикладна механіка із спеціалізацією
“Технології та інжиніринг в зварюванні”
Доктор філософії — 131 Прикладна механіка, 132  Матеріалознавство

Телефон: внутрішній 4020,
зовнішній телефон  +38 – 0352 – 51-97-00 – 4020
(в тональному режимі набрати внутрішній номер 4020)

E-mail: kaf_zv@tu.edu.te.ua
Facebook: https://www.facebook.com/KafZVTNTU/