Контакти

Кафедра технології і обладнання зварювальноо виробництва Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Завідувач кафедри технології і обладнання зварювальноо виробництва – Підгурський Микола Іванович, д.т.н., професор

Адреса для листування: м. Тернопіль, вул. Руська, 56, 46001 Адреса місцезнаходження: м.Тернопіль, вул. Федьковича, 9, корпус № 3, к. 8
Телефон: внутрішній 4020,
зовнішній телефон  +38 – 0352 – 51-97-00 – 4020
(в тональному режимі набрати внутрішній номер 4020)
E-mail: kaf_zv@tu.edu.te.ua
Веб сторінка: http://zv.tntu.edu.ua/
Google Академія: scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MVP3XMYAAAAJ    Facebook: https://www.facebook.com/KafZVTNTU/