Навчальні плани

1. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Підготовки бакалавра з галузі знань 13 ”Механічна інженерія”
спеціальністю 131 “Прикладна механіка” із спеціалізацією Технології та інжиніринг у зварюванні”,  форма навчання денна

2. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Підготовки магістра з галузі знань 13 ”Механічна інженерія”
спеціальністю 131 “Прикладна механіка” із спеціалізацією Технології та інжиніринг у зварюванні”,  форма навчання денна